گیاه البرز
'گیاه البرز'

کاهش دهنده پی اچ | Aria pH Reducer

کاهش دهنده پی اچ

کاهش دهنده پی اچ آریا کاهش دهنده پی اچ آریا | Aria pH Reducer Aria pH Reducer معرفی کاهش دهنده پی اچ: جهت مبارزه مناسب با آفات، بیماری ها و علف های هرز لازم است از اسیدیته مناسب آب جهت اختلاط با سموم کشاورزی اطمینان داشته باشیم. کیفیت نامناسب اغلب …

توضیحات بیشتر »

فروش محصولات کشاورزی در کرج و تهران

فروش محصولات کشاورزی در کرج و تهران فروش محصولات کشاورزی در کرج و تهران توسط فروشندگان متفاوتی به صورت های متفاوت انجام می پذیرد . فروش این فروشندگان به شیوه های متفاوتی اعم از سنتی و به طور انلاین انجام می پذیرد. فروش محصولات به طور سنتی به صورت پراکنده …

توضیحات بیشتر »

برترین سموم و کود کشاورزی | فروش محصولات کشاورزی

برترین سموم و کود کشاورزی

برترین سموم و کود کشاورزی شناخت و تهیه برترین سموم و کود کشاورزی در زمینه باغ داری و کشاورزی می تواندامر مهمی به شمار رود.این موضوع که کدام کودبرای کدام محصول مناسب تر است ویا کدام سم را برای کدام نوع آفت استفاده کنیم.در اینجا شناخت شرکت تولید کننده و …

توضیحات بیشتر »

حشره کش های کاربردی در باغ داری | حشره کش اتیون و موسپیلان

حشره کش کاربردی

حشره کش های کاربردی در باغ داری کدام اند؟ حشره کش های کاربردی در باغ داری دارای انواع مختلفی هستند.این حشره کش ها در دسته های متفاوتی باتوجه به نوع استفاده , زمان استفاده و آفت مورد مصرف قرار می گیرند.از این رو می توان با برگزیدن پرطرفدار ترین حشره …

توضیحات بیشتر »

حشره کش آمبوش ( پرمترین ) | عرضه انواع آفت کش

حشره کش آمبوش ( پرمترین )

حشره کش آمبوش حشره کش آمبوش ( پرمترین ) آمبوش ( پرمترین ) آریا 25% مایع امولسیون شونده Permethrin Aria 25% EC حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی Non-systemic Insecticide With Contact Action مدیریت کاربرد: ⦁ آمبوش حشره کشی از گروه پایروتروئید های مصنوعی می باشد. ⦁ آمبوش دارای …

توضیحات بیشتر »

فروش کود جلبک دریایی ( آلگورا ) آریا شیمی

فروش انواع کود

فروش کود جلبک دریایی ( آلگورا ) آریا شیمی فروش کود جلبک دریایی ( آلگورا ) آریا شیمی | کود کامل جلبلک دریایی دارای مواد محرک رشد طبیعی | فروش انواع کود نیتروژن (N)۱۴ درصدفسفر (P2O5)۱۴ درصدپتاسیم (K2O)۱۴ درصدمحرک رشد آلی (PGR)317 پی پی امآهن (Fe)۰.۶درصدروی (Zn)۰.۳درصدمنگنز (Mn)۰.۳ درصدمس (Cu)۰.۲درصدبُر …

توضیحات بیشتر »

کود کامل 19-19-19 | فروش کود تاباک 19-19-19

کود کامل 19-19-19 | فروش کود تاباک 19-19-19

کود کامل 19-19-19 | فروش کود تاباک 19-19-19 فروش کود کامل 19-19-19 نیتروژن (N)۱۹ درصدفسفر (P2O5)۱۹ درصدپتاسیم (K2O)۱۹ درصدآهن (Fe)۰.۲ درصدروی (Zn)۰.۱درصدمنگنز (Mn)۰.۱درصدمس (Cu)۰.۰۷درصدبُر (B)۰.۰۳درصد مزایا و ویژگی ها:: ⦁ کود کشاورزی حاوی عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به نسبت متعادل ⦁ این کود دارای عناصر ریزمغذی به فرم کلات …

توضیحات بیشتر »

کود کامل 20-20-20 | عرضه و فروش انواع کود کامل NPK

کود ۲۰ ۲۰ ۲۰

کود کامل 20-20-20 کود کامل 20-20-20 | کود کامل npk نیتروژن (N)20 درصدفسفر (P2O5)20 درصدپتاسیم (K2O)20 درصدآهن (Fe)0.1 درصدروی (Zn)0.05درصدمنگنز (Mn)0.05درصدمس (Cu)0.05درصدبُر (B)0.02درصد مزایا و ویژگی ها:: ⦁ کود ۲۰ ۲۰ ۲۰ حاوی عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به نسبت متعادل ⦁ این کود کامل دارای عناصر ریزمغذی به فرم …

توضیحات بیشتر »

کود نیترات کلسیم | فروش انواع کود های کامل کشاورزی و باغ داری

فروش عمده کود های کشاورزی

کود نیترات کلسیم | فروش انواع کود های کامل کشاورزی و باغ داری کود نیترات کلسیم 15-0-0 + 25 CaO نیتروژن (N)15 درصد     کلسیم (CaO)25 درصد مزایا و ویژگی ها: ⦁ کود نیتروژن مناسب برای سیستم های آبیاری ⦁ این کود کلسیم تامین کلسیم مورد نیاز گیاهان و جلوگیری از …

توضیحات بیشتر »