گیاه البرز
'گیاه البرز'

فروش جونده کش زینک فسفاید | عرضه انواع جونده کش

مرکز پخش سم کشاورزی

فروش جونده کش زینک فسفاید | عرضه انواع جونده کش فروش جونده کش زینک فسفاید زینک فسفاید 80 % پودر Zinc Phosphide 80% P جونده کش گوارشی Stomach Rodenticide مدیریت کاربرد: ⦁ زینک فسفاید جونده کش گوارشی است که در واکنش با اسیدهای معده باعث آزاد شدن فسفین می شود …

توضیحات بیشتر »

صابون نوترون آریا شیمی | خرید انواع سم کشاورزی

خرید عمده سم کشاورزی

پخش عمده صابون نوترون آریا | خرید عمده سم کشاورزی صابون نوترون آریا مدیریت کاربرد: ⦁ نوترون حاوی مواد فعال غیریونی و سازگار با کلیه سموم و بخصوص سموم سیستمیک . همچنین سازگار با کودهای محلول پاش می باشد که بعنوان خیس کننده و پخش کننده کودهای مایع و سموم …

توضیحات بیشتر »

فروش کنه کش تترادیفون | فروش انواع سموم کشاورزی

پخش عمده سم کشاورزی

فروش کنه کش تترادیفون | فروش انواع سموم کشاورزی تترادیفون آریا تترادیفون آریا 7.52% مایع امولسیون شونده Tetradifon Aria 7.52% EC کنه کش غیر سیستمیک Non-systemic Acaricid مدیریت کاربرد: ⦁ تترادیفون کنه کشی از گروه دی فنیل ها است و دارای اثر طولانی می باشد. ⦁ داخل بافت گیاه نفوذ …

توضیحات بیشتر »

کنه کش انویدور ( اسپیرودیکلوفن ) | عرضه انواع کنه کش

کنه کش انویدور ( اسپیرودیکلوفن )

کنه کش انویدور ( اسپیرودیکلوفن ) کنه کش انویدور ( اسپیرودیکلوفن ) آریا انویدورآریا 24% سوسپانسیون Spirodiclofen Aria 24% SC کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و نفوذی بالا Non-systemic Acaricide With Contact Action مدیریت کاربرد: ⦁ انویدور حشره کش و کنه کش متعلق به گروه اسیدتترونیک و دارای …

توضیحات بیشتر »

فروش قارچ کش دیفنوکونازول | فروش انواع قارچ کش

پخش عمده قارچ کش کشاورزی

فروش قارچ کش دیفنوکونازول دیفنوکونازول آریا 3% مایع قابل انتشار برای ضدعفونی بذر Difenoconazole Aria 3% FS قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج Systemic Fungicide With Protective & Curative Action مدیریت کاربرد: ⦁ دیفنوکونازول قارچ کشی از گروه تری آزول ها می باشد. ⦁ برای ضدعفونی بذور گندم …

توضیحات بیشتر »

قارچ کش توپاس ( پنکونازول ) | انواع قارچ کش های کشاورزی

قارچ کش توپاس

قارچ کش توپاس ( پنکونازول ) قارچ کش توپاس توپاس ( پنکونازول ) آریا 20% امولسیون، روغن در آب Penconazole Aria 20% EW قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج Systemic Fungicide With Protective & Curative Action مدیریت کاربرد: ⦁ توپاس قارچ کشی از گروه تری آزول ها می …

توضیحات بیشتر »

حشره کش دارتون ( تفلوبنزورون + فوزالن )

حشره کش آمبوش

حشره کش دارتون ( تفلوبنزورون + فوزالن ) حشره کش دارتون دارتون آریا 21.75% مایع امولسیون شونده Phosalone+Teflubenzuron Aria 21.75% EC حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی و کنترل کننده رشد Non-systemic Insecticide With Contact & Stomach Action And Growth Regulator مدیریت کاربرد: ⦁ دارتون از گروه ارگانوفسفات …

توضیحات بیشتر »