گیاه البرز
'گیاه البرز'
خانه / بایگانی برچسب: پخش عمده کنه کش

بایگانی برچسب: پخش عمده کنه کش

فروش کود جلبک دریایی ( آلگورا ) آریا شیمی

فروش انواع کود

فروش کود جلبک دریایی ( آلگورا ) آریا شیمی فروش کود جلبک دریایی ( آلگورا ) آریا شیمی | کود کامل جلبلک دریایی دارای مواد محرک رشد طبیعی | فروش انواع کود نیتروژن (N)۱۴ درصدفسفر (P2O5)۱۴ درصدپتاسیم (K2O)۱۴ درصدمحرک رشد آلی (PGR)317 پی پی امآهن (Fe)۰.۶درصدروی (Zn)۰.۳درصدمنگنز (Mn)۰.۳ درصدمس (Cu)۰.۲درصدبُر …

توضیحات بیشتر »

کود کامل 19-19-19 | فروش کود تاباک 19-19-19

کود کامل 19-19-19 | فروش کود تاباک 19-19-19

کود کامل 19-19-19 | فروش کود تاباک 19-19-19 فروش کود کامل 19-19-19 نیتروژن (N)۱۹ درصدفسفر (P2O5)۱۹ درصدپتاسیم (K2O)۱۹ درصدآهن (Fe)۰.۲ درصدروی (Zn)۰.۱درصدمنگنز (Mn)۰.۱درصدمس (Cu)۰.۰۷درصدبُر (B)۰.۰۳درصد مزایا و ویژگی ها:: ⦁ کود کشاورزی حاوی عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به نسبت متعادل ⦁ این کود دارای عناصر ریزمغذی به فرم کلات …

توضیحات بیشتر »

کود کامل 20-20-20 | عرضه و فروش انواع کود کامل NPK

کود ۲۰ ۲۰ ۲۰

کود کامل 20-20-20 کود کامل 20-20-20 | کود کامل npk نیتروژن (N)20 درصدفسفر (P2O5)20 درصدپتاسیم (K2O)20 درصدآهن (Fe)0.1 درصدروی (Zn)0.05درصدمنگنز (Mn)0.05درصدمس (Cu)0.05درصدبُر (B)0.02درصد مزایا و ویژگی ها:: ⦁ کود ۲۰ ۲۰ ۲۰ حاوی عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به نسبت متعادل ⦁ این کود کامل دارای عناصر ریزمغذی به فرم …

توضیحات بیشتر »

کود نیترات کلسیم | فروش انواع کود های کامل کشاورزی و باغ داری

فروش عمده کود های کشاورزی

کود نیترات کلسیم | فروش انواع کود های کامل کشاورزی و باغ داری کود نیترات کلسیم 15-0-0 + 25 CaO نیتروژن (N)15 درصد     کلسیم (CaO)25 درصد مزایا و ویژگی ها: ⦁ کود نیتروژن مناسب برای سیستم های آبیاری ⦁ این کود کلسیم تامین کلسیم مورد نیاز گیاهان و جلوگیری از …

توضیحات بیشتر »

فروش جونده کش فسفید آلومینیوم | فروش انواع جونده کش

مرکز پخش سم گیاهی

فروش جونده کش فسفید آلومینیوم | فروش انواع جونده کش فروش جونده کش فسفید آلومینیوم فسفید آلومینیوم 56% پودر Aluminium Phosphide 56% P حشره کش و جونده کش تدخینی Fumigant Insecticide & Rodenticide مدیریت کاربرد: ⦁ فسفید آلومینیوم حشره کش و جونده کش تدخینی از گروه فسفین ها است. ⦁ …

توضیحات بیشتر »

فروش جونده کش زینک فسفاید | عرضه انواع جونده کش

مرکز پخش سم کشاورزی

فروش جونده کش زینک فسفاید | عرضه انواع جونده کش فروش جونده کش زینک فسفاید زینک فسفاید 80 % پودر Zinc Phosphide 80% P جونده کش گوارشی Stomach Rodenticide مدیریت کاربرد: ⦁ زینک فسفاید جونده کش گوارشی است که در واکنش با اسیدهای معده باعث آزاد شدن فسفین می شود …

توضیحات بیشتر »

صابون نوترون آریا شیمی | خرید انواع سم کشاورزی

خرید عمده سم کشاورزی

پخش عمده صابون نوترون آریا | خرید عمده سم کشاورزی صابون نوترون آریا مدیریت کاربرد: ⦁ نوترون حاوی مواد فعال غیریونی و سازگار با کلیه سموم و بخصوص سموم سیستمیک . همچنین سازگار با کودهای محلول پاش می باشد که بعنوان خیس کننده و پخش کننده کودهای مایع و سموم …

توضیحات بیشتر »

فروش کنه کش تترادیفون | فروش انواع سموم کشاورزی

پخش عمده سم کشاورزی

فروش کنه کش تترادیفون | فروش انواع سموم کشاورزی تترادیفون آریا تترادیفون آریا 7.52% مایع امولسیون شونده Tetradifon Aria 7.52% EC کنه کش غیر سیستمیک Non-systemic Acaricid مدیریت کاربرد: ⦁ تترادیفون کنه کشی از گروه دی فنیل ها است و دارای اثر طولانی می باشد. ⦁ داخل بافت گیاه نفوذ …

توضیحات بیشتر »

کنه کش انویدور ( اسپیرودیکلوفن ) | عرضه انواع کنه کش

کنه کش انویدور ( اسپیرودیکلوفن )

کنه کش انویدور ( اسپیرودیکلوفن ) کنه کش انویدور ( اسپیرودیکلوفن ) آریا انویدورآریا 24% سوسپانسیون Spirodiclofen Aria 24% SC کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و نفوذی بالا Non-systemic Acaricide With Contact Action مدیریت کاربرد: ⦁ انویدور حشره کش و کنه کش متعلق به گروه اسیدتترونیک و دارای …

توضیحات بیشتر »