گیاه البرز
'گیاه البرز'
خانه / نمایندگی آریا شیمی

نمایندگی آریا شیمی

حشره کش آمبوش ( پرمترین ) | عرضه انواع آفت کش

حشره کش آمبوش ( پرمترین )

حشره کش آمبوش حشره کش آمبوش ( پرمترین ) آمبوش ( پرمترین ) آریا 25% مایع امولسیون شونده Permethrin Aria 25% EC حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی Non-systemic Insecticide With Contact Action مدیریت کاربرد: ⦁ آمبوش حشره کشی از گروه پایروتروئید های مصنوعی می باشد. ⦁ آمبوش دارای …

توضیحات بیشتر »

فروش کود جلبک دریایی ( آلگورا ) آریا شیمی

فروش انواع کود

فروش کود جلبک دریایی ( آلگورا ) آریا شیمی فروش کود جلبک دریایی ( آلگورا ) آریا شیمی | کود کامل جلبلک دریایی دارای مواد محرک رشد طبیعی | فروش انواع کود نیتروژن (N)۱۴ درصدفسفر (P2O5)۱۴ درصدپتاسیم (K2O)۱۴ درصدمحرک رشد آلی (PGR)317 پی پی امآهن (Fe)۰.۶درصدروی (Zn)۰.۳درصدمنگنز (Mn)۰.۳ درصدمس (Cu)۰.۲درصدبُر …

توضیحات بیشتر »

کود نیترات کلسیم | فروش انواع کود های کامل کشاورزی و باغ داری

فروش عمده کود های کشاورزی

کود نیترات کلسیم | فروش انواع کود های کامل کشاورزی و باغ داری کود نیترات کلسیم 15-0-0 + 25 CaO نیتروژن (N)15 درصد     کلسیم (CaO)25 درصد مزایا و ویژگی ها: ⦁ کود نیتروژن مناسب برای سیستم های آبیاری ⦁ این کود کلسیم تامین کلسیم مورد نیاز گیاهان و جلوگیری از …

توضیحات بیشتر »

فروش جونده کش فسفید آلومینیوم | فروش انواع جونده کش

مرکز پخش سم گیاهی

فروش جونده کش فسفید آلومینیوم | فروش انواع جونده کش فروش جونده کش فسفید آلومینیوم فسفید آلومینیوم 56% پودر Aluminium Phosphide 56% P حشره کش و جونده کش تدخینی Fumigant Insecticide & Rodenticide مدیریت کاربرد: ⦁ فسفید آلومینیوم حشره کش و جونده کش تدخینی از گروه فسفین ها است. ⦁ …

توضیحات بیشتر »

فروش جونده کش زینک فسفاید | عرضه انواع جونده کش

مرکز پخش سم کشاورزی

فروش جونده کش زینک فسفاید | عرضه انواع جونده کش فروش جونده کش زینک فسفاید زینک فسفاید 80 % پودر Zinc Phosphide 80% P جونده کش گوارشی Stomach Rodenticide مدیریت کاربرد: ⦁ زینک فسفاید جونده کش گوارشی است که در واکنش با اسیدهای معده باعث آزاد شدن فسفین می شود …

توضیحات بیشتر »

صابون نوترون آریا شیمی | خرید انواع سم کشاورزی

خرید عمده سم کشاورزی

پخش عمده صابون نوترون آریا | خرید عمده سم کشاورزی صابون نوترون آریا مدیریت کاربرد: ⦁ نوترون حاوی مواد فعال غیریونی و سازگار با کلیه سموم و بخصوص سموم سیستمیک . همچنین سازگار با کودهای محلول پاش می باشد که بعنوان خیس کننده و پخش کننده کودهای مایع و سموم …

توضیحات بیشتر »

فروش کنه کش تترادیفون | فروش انواع سموم کشاورزی

پخش عمده سم کشاورزی

فروش کنه کش تترادیفون | فروش انواع سموم کشاورزی تترادیفون آریا تترادیفون آریا 7.52% مایع امولسیون شونده Tetradifon Aria 7.52% EC کنه کش غیر سیستمیک Non-systemic Acaricid مدیریت کاربرد: ⦁ تترادیفون کنه کشی از گروه دی فنیل ها است و دارای اثر طولانی می باشد. ⦁ داخل بافت گیاه نفوذ …

توضیحات بیشتر »

کنه کش انویدور ( اسپیرودیکلوفن ) | عرضه انواع کنه کش

کنه کش انویدور ( اسپیرودیکلوفن )

کنه کش انویدور ( اسپیرودیکلوفن ) کنه کش انویدور ( اسپیرودیکلوفن ) آریا انویدورآریا 24% سوسپانسیون Spirodiclofen Aria 24% SC کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و نفوذی بالا Non-systemic Acaricide With Contact Action مدیریت کاربرد: ⦁ انویدور حشره کش و کنه کش متعلق به گروه اسیدتترونیک و دارای …

توضیحات بیشتر »

فروش قارچ کش دیفنوکونازول | فروش انواع قارچ کش

پخش عمده قارچ کش کشاورزی

فروش قارچ کش دیفنوکونازول دیفنوکونازول آریا 3% مایع قابل انتشار برای ضدعفونی بذر Difenoconazole Aria 3% FS قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج Systemic Fungicide With Protective & Curative Action مدیریت کاربرد: ⦁ دیفنوکونازول قارچ کشی از گروه تری آزول ها می باشد. ⦁ برای ضدعفونی بذور گندم …

توضیحات بیشتر »